Gempar! Jumlah terkini syarikat yang dibenarkan beroperasi sepanjang total lockdown meningkat ke 128,150

Gempar! Jumlah terkini syarikat yang dibenarkan beroperasi sepanjang total lockdown meningkat ke 128,150

Sebanyak 586,308 syarikat dengan sejumlah 10.2 juta tenaga kerja mendaftar di bawah COVID-19 Intelligent Management System (CIMS) 3.0 setakat 7.30 pagi ini

📍 MITI bekerjasama dgn CyberSecurity Malaysia dan beberapa pakar IT bagi memperkasa portal CIMS sekali gus mengelakkan kebolosan sistem itu

📍 Sektor berkaitan kimia dan E&E dikategorikan sebagai perkhidmatan perlu kerana sektor itu berkait rapat dalam memastikan keselamatan dan kesihatan rakyat terjamin

 

CATEGORIES

COMMENTS