Panas! PMO jawab titah dukacita Agong

Panas! PMO jawab titah dukacita Agong

Kerajaan Perikatan Nasional (PN) hari ini mempertahankan tindakan mereka membatalkan ordinan darurat adalah teratur dan selaras dengan peruntukan undang-undang serta perlembagaan negara.

Menurut kenyataan Pejabat Perdana Menteri (PMO) kerajaan sudah menasihatkan yang di-Pertuan Agong untuk membatalkan ordinan darurat sebelum sidang khas parlimen pada 26 Julai lalu.

Kata PMO, mengikut Perkara 40 (1) Perlembagaan Persekutuan Agong perlu menerima dan bertindak mengikut nasihat jemaah menteri.

Merujuk kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh lstana Negara hari lni.

Kerajaan ingin menjunjung kasih di atas titah penghargaan yang dizahirkan oleh KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kepada Kerajaan kerana telah melaksanakan Mesyuarat Khas Parlimen yang bermula pada 26 Julai 2021.

Kerajaan sentiasa menjunjung titah pandangan KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu sepertimana yang dizahirkan susulan Perbincangan Khas Raja-Raja Melayu pada 16 Jun 2021 yang antara lain menekankan bahawa darurat tidak perlu disambung selepas 1 Ogos 2021 dan perlunya Parlimen bersidang secepat mungkin.

Berdasarkan titah pandangan ini. Kerajaan telah memuluskan untuk mengadakan Mesyuarat Khas Parlimen bermula 26 Julai 2021.

Sebagai persediaan Mesyuarat Khas Parlimen ini. Jemaah Menteri pada 21 Julal 2021 telah mengadakan perbincangan yang teliti dan mengambil ketetapan-ketetapan seperti berikut:

Pertama. Mesyuarat Khas Parlimen diadakan setelah mendapat perkenan KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong·

Kedua. Jemaah Menteri tidak akan menasihati KDYMM Seri Paduka Baginda Yang dl-Perluan Agong untuk membuat Proklamasi Darurat baharu setelah darurat sedia ada tamat pada 1 Ogos 2021:dan

Ketiga. oleh kerana darurat tidak akan disambung. Jemaah Menteri memutuskan untuk menasihati KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di­ Pertuan Agong untuk membatalkan semua ordinan darurat yang dimasyhurkan oleh Seri Paduka Baginda Tuanku sepanjang tempoh darurat berkuatkuasa.

Susulan ketetapan-ketetapan ini. Pejabat Perdana Menteri pada 22 Julai 2021 telah menerima deraf Ordinan Darurat (Pembatalan) 2021 yang disedlakan oleh Jabatan Peguam Negara.

Ordinan ini memperuntukkan semua ordinan darurat yang dimasyhurkan oleh KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dibatalkan berkuatkuasa pada 21 Julai 2021.

Pada 23 Julai 2021. Perdana Menteri telah mengutuskan warkah kepada KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk menyembah maklum nasihat Jemaah Menteri supaya ordlnan-ordinan darurat berkenaan dibatalkan dan memohon limpah perkenan Seri Paduka Baginda Tuanku mengenainya.

Pejabat ini mengambil maklum sebagaimana yang dlzahlrkan di dalam kenyataan media lstana Negara hari ini. KDYMM Serl Paduka Baginda Yang dl-Pertuan Agong sedla maklum bahawa Seri Paduka Baginda Tuanku perlu menerlma dan bertindak mengikut naslhat Jemaah Menter! sepertl yang terkandung dalam Perkara 40 Perlembagaan Persekutuan.
Perkara 40 (1) memperuntukkan:

Pada menjalankan fungsinya di bawah Perlembagaan ini atau undang-undang persekutuan. Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri atau nasihat seseorang Menteri yang bertindak di bawah kuasa am Jemaah Menteri. kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya oleh Perlembagaan ini: tetapi Yang di-Pertuan Agong berhak. atas permintaannya. untuk mendapat apa- apa maklumat berkenaan dengan pemerintahan Persekutuan yang boleh didapati oleh Jemaah Menteri.

Manakala Perkara 40 (1A) puta memperuntukkan: Pada menjalan kan fungsinya di bawah Perlembagaan ini atau undang-undang persekutuan. jika Yang di-Pertuan Agong dikehendaki bertindak mengikut nasihat. atas nasihat. atau selepas menimbangkan nasihat. Yang di-Pertuan Agong hendaklah menerima dan bertindak mengikut nasihat itu.

Susulan itu. KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 24 Julai 2021. telah menitahkan Menteri Di Jabatan Perdana Menteri (Parlimen dan Undang-Undang) dan Peguam Negara menghadap untuk memberlkan penjelasan terperinci mengenai nasihat tersebut.

Perdana Menteri

Perdana Menteri

Perdana Menteri

Sumber: https://www.mhdaily.net/terkini-pejabat-perdana-menteri-jawab-titah-dukacita-agong/?fbclid=IwAR361Azs_ZVtd00XOJqYiF2WUDTTypb8qIeKGsKte5J8YKtD08sCDWli4as

CATEGORIES

COMMENTS